• Akcja Zima 2019-półkolonie zimowe

  06.01.2019

  th

  AKCJA ZIMA 2019

  Półkolonie zimowe w naszej szkole pod hasłem

  Zimowy relaks”.

  Zapraszamy uczniów klas 0-VIII do wzięcia udziału w półkoloniach zimowych w 6 grupach wiekowych w dniach 11.02-15.02.2019.

  Zajęcia będą odbywały się w godzinach 7.00-16.00. Pierwsza i ostatnia godzina będzie miała charakter opiekuńczy.

  Koszt wynosi 160zł( może ulec nieznacznej zmianie)

  Podczas zajęć gwarantujemy: wyjścia, zajęcia basenowe, gry i zabawy, obiad i świetną zabawę. Program zostanie ułożony pod kątem zainteresowań i wieku uczestników.

  W przypadku dużej ilości chętnych wybór uczestników zostanie dokonany przy wzięciu udziału następujących kryteriów:

  -wielodzietność

  -pracujący rodzice

  -uczeń ze specjalnymi potrzebami.

  Zapisy przyjmowane będą od 14.01-18.01.2019.

  W razie wątpliwości zapraszam do kontaktu.

  Kierownik półkolonii

  Magdalena Bogdańska-Sikora

  Deklaracja uczestnictwa

  Zgłaszam chęć uczestnictwa mojego dziecka ………………………………………..

  klasa……………………numer kontaktowy…………………………………………………..

  w półkoloniach zimowych na terenie SP11 w dniach 11.02-15.02.2019. Deklaruję zapłatę za uczestnictwo mojego dziecka w kwocie 160zł ( może ulec nieznacznej zmianie) w terminie podanym przez kierownika.

  Kierownik półkolonii: Magdalena Bogdańska-Sikora

   

więcej aktualności