• Konkurs rodzinny na najpiękniejszą kartkę świąteczną

  09.12.2018

   

  KONKURS RODZINNY NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ

  Zapraszam do udziału w konkursie uczniów uczęszczających do świetlicy

  Celem konkursu jest

  -kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej

  -prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci

  -uściślanie więzi rodzinnych poprzez wspólne ze sobą spędzanie czasu

  Warunki uczestnictwa w konkursie

  -każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę

  -pracę tworzy uczeń wraz z członkami rodziny

  -technika pracy jest dowolna ( format nie większy niż A-4)

  -do każdej pracy musi być dołączona informacja, zawierająca imię i nazwisko ucznia

  Wszystkie prace oceniane będą przez komisję konkursową według kryteriów:

  -staranność, estetyka i pomysłowość wykonania pracy

  -oryginalne ujęcie tematu i inwencja twórcza, ogólny wyraz artystyczny

  Pracę należy dostarczyć do opiekunów świetlicy do 21 grudnia. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po przerwie świątecznej.

  Zapraszam, zachęcam, Małgorzata Łobocka

więcej aktualności