• MiędzyszkolnyKonkurs Literacki-List do Świętego Mikołaja

  21.12.2018

   

  Uczniowie klas II i III oraz nauczyciele

  Zapraszamy

  do Międzyszkolnego Konkursu Literackiego

  pt. „List do Świętego Mikołaja”.

  Celem konkursu jest rozwijanie literackiej twórczości dzieci.

  Zasady uczestnictwa w konkursie:

  1. Każdą szkołę mogą reprezentować maksymalnie po dwie prace w każdej kategorii i każdej grupie wiekowej:

  – II klasa – dwa listy napisane prozą i dwa wiersze,

  – III klasa – dwa listy napisane prozą i dwa wiersze.

  1. Oceniane będą tylko rękopisy na papierze A-4. Można je ozdabiać, ale nie będzie to miało wpływu na ocenę jury.

  1. Warunkiem udziału jest zgoda rodziców na publikację danych osobowych dziecka (imię i nazwisko) na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 11 w Gdańsku im. Na Bursztynowym Szlaku (Załącznik Nr 1).

  1. Każda praca winna być opisana na odwrocie wg wzoru: imię i nazwisko dziecka, klasa, nazwa placówki, imię i nazwisko nauczyciela.

  1. Termin nadsyłania prac do 2 stycznia 2019r. na adres Szkoły Podstawowej nr 11 w Gdańsku, z dopiskiem „List do Świętego Mikołaja”.

więcej aktualności