• Otwarcie basenu

  05.02.2018

  DSC_0129 DSC_0131 DSC_0132 DSC_0133 DSC_0134 DSC_0135 DSC_0136 DSC_0139 DSC_0140 DSC_0142 DSC_0143 UROCZYSTE OTWARCIE BASENU

  W piątek, 26.01.2018r. punktualnie o 9.00 rozpoczęła się uroczystość otwarcia basenu znajdującego się w sąsiedztwie naszej szkoły. Dlatego właśnie nie mogło nas tam zabraknąć. Gościem honorowym był Pan Prezydent Paweł Adamowicz. Prowadzącym był Pan Kamil Koniuszewski -Zastępca Dyrektora ds. sportowo – rekreacyjnych w Gdańskim Ośrodku Sportu – administratora obiektu PŁYWALNIA STOGI. Po powitaniu i przemówieniu Pana Prezydenta przyszła kolej na część artystyczną przygotowaną przez zespół nauczycieli i uczniów SP11 im. Na Bursztynowym Szlaku. Wspaniałym występem pochwaliły sie dzieci z klasy IIId pod czujną opieką Pani Ewy Rycel. Kolejnym, bardzo ważnym i uroczystym punktem ceremonii było symboliczne przecięcie wstęgi.
  W towarzystwie Pana Prezydenta Pawła Adamowicza dokonała tego dwójka naszych uczniów – rodzeństwo Szymon i Sandra Klatt. Tak ważny obiekt musiał też zostać poświęcony. A dokonał tego ks. Karol Wnuk. W dalszej części artystycznych pokazów byliśmy widzami rewelacyjnego pokazu pływania synchronicznego. Na nasze zaproszenie dziewczęta z sekcji pływania synchronicznego funkcjonującego przy Gdańskim Schronisku i Sportu Szkolnego w składzie: Aleksandra Duda, Kornelia Karczewska i Julia Maślij pochwaliły się występem, który każdy z nas zapamięta na długo. Trenerką dziewcząt jest Pani Krzysztofa Święcicka. Kolejną atrakcją był pokaz ratownictwa wodnego – śmiało możemy czuć się bezpiecznie podczas kąpieli w basenie. Po zakończeniu uroczystości zaproszeni goście udali się na poczęstunek, nauczyciele do pracy, a uczniowie – gospodarze klas, którzy uczestniczyli w ceremonii otwarcia PŁYWALNI STOGI, na lekcje.

   

  DSC_0161 DSC_0164 DSC_0165 DSC_0167 DSC_0168 DSC_0170 DSC_0171 DSC_0173 DSC_0174 DSC_0175 DSC_0176 DSC_0177 DSC_0178 DSC_0180 DSC_0181 DSC_0182 DSC_0183 DSC_0184 DSC_0186 DSC_0187 DSC_0188 DSC_0189 DSC_0190 DSC_0191 DSC_0192 DSC_0193 DSC_0194 DSC_0195 DSC_0196 DSC_0198 DSC_0199 DSC_0203 DSC_0204 DSC_0208 DSC_0210 DSC_0211 DSC_0212 DSC_0214 DSC_0215 DSC_0216 DSC_0220 DSC_0221 DSC_0222 DSC_0223 DSC_0225 DSC_0226 DSC_0227 DSC_0228 DSC_0229 DSC_0230

  5a6b3a4f7428c_p 5a6b3a6f71822_p 5a6b3a61a0e86_p 5a6b3a658a832_p 5a6b3a5307e81_p 5a6b3a96797ef_p

  DSC_0147 DSC_0148 DSC_0149 DSC_0151 DSC_0152 DSC_0153 DSC_0154 DSC_0155 DSC_0156 DSC_0158 DSC_0159 DSC_0160

  Uczniowie naszej szkoły będą korzystali z zajęć basenowych od 19 lutego. Po powrocie z ferii-od 12 lutego będą uczestniczyli w zajęciach zapoznających z obiektem i omawiających regulamin korzystania z pływalni.

  Przez okres ferii uczniowie mogą korzystać z pływalni za 1zł w godzinach 8.00-16.00, a dorośli za 5zł w godzinach 16.00-22.00.

  Oto regulamin:

  1.Regulamin obejmuje wszystkie zajęcia organizowane na pływalniach administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu takie jak, Basen za zeta, Zimowa szkoła ratownictwa,
  Hokej podwodny, Nurkowanie.

  1. Warunkiem uczestnictwa we wszystkich wyżej wymienionych zajęciach jest okazanie pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych) oraz ważnej legitymacji szkolnej.
  2. Zajęcia są odpłatne, koszt to 1 PLN, z wyjątkiem zajęć RELAKS I REGENERACJA W SAUNIE gdzie obowiązują zapisy internetowe
  3. Wszystkie zajęcia podczas ferii są dostępne dla dzieci i młodzieży szkolnej w wieku do 16 lat (Szkoły Podstawowe i Gimnazja).
  4. Uczestników obowiązuje strój kąpielowy, oraz czepek i obuwie basenowe.
  5. Podpisanie zgody przez Rodzica/Opiekuna jednoznaczne jest z akceptacją Regulaminu.
  6. Rodzice/ Opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka na zajęcia i z powrotem.
  7. Dowóz i odbiór dziecka- uczestnika zajęć odbywa się we własnym zakresie i na własny koszt Rodziców/Opiekunów.
  8. Organizator nie ubezpiecza uczestników zajęć.
  9. Uczestnicy zajęć RELAKS I REGENERACJA W SAUNIE oświadczają podpisem na liście obecności, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do brania udziału w takich zajęciach.
  10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie trwania zajęć.
  11.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki schorzeń, ani innych przeciwwskazań dziecka do udziału w zajęciach.
  12. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie przez Organizatora zdjęć i materiałów wideo z wizerunkiem uczestników zajęć, wykonanych podczas zajęć z udziałem uczestników, do własnych działań marketingowych i promocyjnych.
  13. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi on sam lub jego prawny opiekun.
  14. Uczestnicy biorący udział w zajęciach zobowiązani są do przestrzegania poleceń instruktora bądź ratownika.
  15. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i uczestniczą w zajęciach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
  16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zajęć, programu poszczególnych dnia lub odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora.
  17. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów zajęć.

więcej aktualności