Kadra

Nauczyciele uczący w naszej szkole w roku szkolnym 2017/2018

Pedagog Szkolny

mgr Małgorzata Rucka

Język polski

mgr Izabela Filipiak                                                                              mgr Mirela Sobieralska
mgr Mariola Najmajer                                                                         mgr Ewa Radziszewska
mgr Teresa Pańka                                                                                mgr Piotr Pardo

Język angielski

mgr Magdalena Bogdańska-Sikora                                                   mgr Ewa Rycel
mgr Marzanna Domańska                                                                  mgr Anna Szymanowska

Język niemiecki

mgr Anna Krzemińska

Historia

mgr Mariola Najmajer

Matematyka

mgr Iwona Dubrawa
mgr inż. Jolanta Pycińska

Przyroda/Biologia/Geografia

mgr Anna Sykora-Gozdowska
mgr Joanna Matyka

Chemia

mgr Anna Jasiel

Zajęcia techniczne

mgr Wojciech Pastuszka

Zajęcia komputerowe

mgr Wojciech Pastuszka

Wychowanie fizyczne

mgr Waldemar Jarecki                                                     mgr Andrzej Wygnał

mgr Maria Schmidt                                                          mgr Grażyna Młynska-Pastuszka

Religia

ks. Karol Wnuk                                                                 mgr Alicja Litka
ks. Jacek Pokoński

Plastyka

mgr Ewa Radziszewska

Muzyka

mgr Anna Szymanowska

Biblioteka

mgr Anna Krawczyńska

Nauczanie wczesnoszkolne

mgr Anna Cieślak-Derdzikowska

mgr Halina Cybulska

mgr Renata Łaszewska

mgr Joanna Matyka

mgr Anna Mikołajewska

mgr Mirosława Mróz

mgr Joanna Niesielska

mgr Marzena Pawłowska

mgr Monika Piekarska

mgr Ewa Rycel

mgr Marzena Sobolewska

mgr Hanna  Szkudlarek