Kadra

Nauczyciele uczący w naszej szkole w roku szkolnym 2018/2019

Pedagog Szkolny

mgr Małgorzata Rucka

Język polski

mgr Izabela Filipiak                                                              mgr Katarzyna Kubach-Pryczkowska
mgr Aleksandra Kułakowska                                              mgr Ewa Radziszewska
mgr Jagoda Formella-Kaszubowska                                  mgr Piotr Pardo

Język angielski

mgr Magdalena Bogdańska-Sikora                                                   mgr Ewa Rycel
mgr Marzanna Domańska                                                                  mgr Anna Szymanowska

Język niemiecki

mgr Anna Krzemińska

Historia

mgr Mariola Najmajer

mgr Tomasz Niżyński

Matematyka

mgr Iwona Dubrawa
mgr inż. Jolanta Pycińska                                                                                                                               mgr Ewa Wojgienica

Przyroda/Biologia/Geografia

mgr Anna Sykora-Gozdowska
mgr Joanna Matyka

Fizyka

mgr Robert Lewandowski

Chemia

mgr Alicja Brzozowska

Zajęcia techniczne

mgr Wojciech Pastuszka                                                                                                                                 mgr Aleksandra Kułakowska

Zajęcia komputerowe

mgr Wojciech Pastuszka

Wychowanie fizyczne

mgr Waldemar Jarecki                                                     mgr Andrzej Wygnał

mgr Maria Schmidt                                                          mgr Grażyna Młynska-Pastuszka

mgr Małgorzata Banaszek

Religia

ks. Karol Wnuk
ks. Jacek Pokoński

Plastyka

mgr Ewa Radziszewska

Muzyka

mgr Anna Szymanowska

Biblioteka

mgr

Nauczanie wczesnoszkolne

mgr Halina Cybulska

mgr Joanna Matyka

mgr Anna Mikołajewska

mgr Mirosława Mróz

mgr Joanna Niesielska

mgr Marzena Pawłowska

mgr Monika Piekarska

mgr Ewa Rycel

mgr Marzena Sobolewska

mgr Hanna  Szkudlarek