Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Wydarzenie
Data
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
4 września 2017 r.
 
Zimowa przerwa świąteczna
23-31 grudnia 2017 r.
 
Ferie zimowe
29 stycznia - 11 lutego 2018 r.
 
Wiosenna przerwa świąteczna
29 marca - 3 kwietnia 2018 r.
 
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
22 czerwca 2018 r.
 
Ferie letnie
23 czerwca-31 sierpnia 2018 r.