Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Wydarzenie
Data
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
3 września 2018 r.
 
Zimowa przerwa świąteczna
23-01 stycznia 2019 r.
 
Ferie zimowe
11 - 24 lutego 2019r.
 
Wiosenna przerwa świąteczna
18 - 24 kwietnia 2019 r.
 
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
21 czerwca 2019 r.
 
Ferie letnie
22 czerwca-31 sierpnia 2019 r.
 
Egzaminy ósmoklasisty
15-17 kwietnia 2019r.