LOGOPEDA

LOGOP

Mowa jest zwierciadłem duszy i trzeba o nią dbać”

Leon Kaczmarek

ZADANIA LOGOPEDY

przeprowadzenie we wrześniu danego roku szkolnego badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci z klas 0-3

diagnozowanie logopedyczne

przygotowanie dokumentacji, zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami

organizowanie spotkań indywidualnych dziecko – rodzic- logopeda

prowadzenie terapii logopedycznej

wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli

podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji

Nasza szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 6

ul. Teofila Lenartowicza 21 Gdańsk, tel. (58) 301 18 15

GABINET LOGOPEDYCZNY W NASZEJ SZKOLE

 L1 LO2 LOG3