LOGOWANIE DO GPE-DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

logo%20gpehttps://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk/rejestr.aspx

W przypadku braku możliwości zalogowania należy kliknąć hasło: przywracanie dostępu do konta. Na adres mailowy, który podali Państwo wychowawcom klas powinien przyjść mail z instrukcją postępowania.