Pedagog szkolny informuje

Pedagog szkolny – Małgorzata Rucka

zaprasza do pokoju nr 8

GODZINY PRACY

PONIEDZIAŁEK 9.00 – 15.30
WTOREK 8.00 – 14.30
ŚRODA 8.00 – 13.30
CZWARTEK 8.00 – 13.30
PIĄTEK 9.00 – 14.30

gs

W godzinach pracy pedagog prowadzi konsultacje dla rodziców oraz zajęcia z uczniami, grupowe lub indywidualne.

Konsultacje dla rodziców po wcześniejszym ustaleniu terminu osobiście lub telefonicznie nr 58 307 30 61 wew.27

Pedagog szkolny:

  • diagnozuje trudności w nauce
  • udziela porad dotyczących problemów szkolnych i emocjonalnych
  • prowadzi warsztaty dla uczniów
  • prowadzi zajęcia specjalistyczne (terapii pedagogicznej, rewalidacji, socjoterapii) dla uczniów na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  • prowadzi porady i konsultacje dla uczniów
  • prowadzi konsultacje dla rodziców i nauczycieli
  • organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
  • podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych – współpracuje z instytucjami zajmującymi się pomocą dziecku i rodzinie

gsd

Drogi Uczniu ! Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.

Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.

Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

Nie jesteś akceptowany w klasie lub grupie rówieśniczej, doświadczasz agresji lub przemocy ze strony rówieśników.

Masz problemy osobiste i nie potrafisz sobie z nimi poradzić.

Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.

Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić lub po prostu chciałbyś z kimś porozmawiać. Zapraszam

Kiedy warto zasięgnąć konsultacji u pedagoga szkolnego? – informacje dla rodziców

Jeżeli Państwa dziecko:

ma trudności w nauce szkolnej: nie rozumie materiału, z trudem go zapamiętuje,

● trudności w czytaniu i pisaniu, osiąga niskie rezultaty w nauce,

przejawia trudności z motywacją do nauki, opuszcza zajęcia szkolne,

bywa przygnębione, smutne, unika kontaktu, izoluje się, ma zaburzenia jedzenia,

ma trudności w radzeniu sobie z emocjami – bywa agresywne, wybuchowe,

nie jest akceptowane w klasie lub grupie rówieśniczej, doświadcza agresji lub przemocy ze strony rówieśników,

istnieje podejrzenie, że sięga po alkohol lub substancje psychoaktywne (narkotyki, używki),

ucieka w świat wirtualny, np. Internetu, gier komputerowych,

sprawia tzw. trudności wychowawcze ,

wykazuje inne niepokojące zachowania

gsss

Zapraszam