Pedagog szkolny informuje

Pedagog szkolny – Małgorzata Rucka

zaprasza do pokoju nr 8

gs

W godzinach pracy pedagog prowadzi konsultacje dla rodziców oraz zajęcia z uczniami, grupowe lub indywidualne.

Konsultacje dla rodziców po wcześniejszym ustaleniu terminu osobiście lub telefonicznie nr 58 307 30 61 wew.27

PN-8.00-15.00

WT-10.00-17.00

ŚR-8.00-15.00

CZW-10.00-17.00

PT-8.00-15.00


gsd

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM W ROKU SZKOLNYM 2018/19

Od 5 listopada 2018 r. będą odbywały się zajęcia terapii pedagogicznej (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne) dla uczniów kl.4-8 .

Planowany harmonogram zajęć: 5 grup z poziomu KL.4-8

Grupa maksymalnie do 6 uczniów.

Zajęcia raz w tygodniu w wymiarze jednej godziny lekcyjnej dla każdej grupy.

Zajęcia są skierowane do uczniów mających zalecenia do takich zajęć w opinii z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ TERAPII PEDAGOGICZNEJ

Zajęcia odbywają się w pokoju pedagoga (nr 8)

grupy

KL. 4 PIĄTEK godz.8.55-9.40

KL.5 WTOREK godz.14.45-15.30

KL.6 WTOREK godz.15.40-16.25

KL.7 CZWARTEK godz.15.40-16.25

KL.8 CZWARTEK godz.14.45-15.30

Od 5 listopada 2018 r. planuję również zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne .

Planowany harmonogram zajęć:

2 grupy –w grupie maksymalnie do 12 uczniów

Kl.1-3

Kl.4-6

Zajęcia raz w tygodniu w wymiarze 1 godziny zegarowej (60 minut)

Zajęcia skierowane do uczniów z zaleceniami w opinii lub orzeczeniu z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do zajęć socjoterapeutycznych.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE EMOCJONALNO-SPOŁECZNE

KL.1-3 ŚRODA GODZ.13.50-14.50

KL.4-6 PONIEDZIAŁEK GODZ. 14.40-15.40

Zapisy na zajęcia u pedagoga szkolnego – pokój nr 8

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły jest dobrowolne i bezpłatne.

Do uczestnictwa w zajęciach potrzebna jest pisemna zgoda rodzica/prawnego opiekuna.

Stosowne druki są dostępne u pedagoga.


gsss

Zapraszam