Podręczniki

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Podręczniki do klas I-VIII są podręcznikami bezpłatnymi
czyli finansowanymi przez MEN.
W roku szkolnym 2018/ 2019 rodzice uczniów klas I-VIII nie kupują podręczników. 

RODZICE ZAKUPUJĄ WE WŁASNYM ZAKRESIE NASTĘPUJACE PODRĘCZNIKI:

RELIGIA 

Kl.

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

0

E.Osewska, ks.J.Stala Kocham dobrego Boga  Jedność

I

E.Kondrak,ks. K.Mielnicki Żyjemy w Bożym świecie Jedność

II

Ks. J.Czerkawski, E.Kondrak Idziemy do Jezusa Jedność

III

Ks. J.Czerkawski, E.Kondrak Jezus jest z nami Jedność

IV

Ks. K.Mielnicki E.Kondrak. B.Nosek Miejsce pełne BOGActw Jedność

V

Ks. K.Mielnicki, E.Kondrak, E.Parszewska Spotkania uBOGAcające Jedność
VI

 VII

VIII
Ks. K.Mielnicki, E.Kondrak, E.Parszewska 

Ks. K.Mielnicki, E.Kondrak, E.Parszewska

Ks. K.Mielnicki, E.Kondrak, E.Parszewska
Tajemnice BOGAtego życia. 

Błogosławieni, którzy szukają Jezusa. 

Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi.
Jedność

Jedność

Jedność

KLASA „0”

Autor

Tytuł

Wydawnictwo