Rada rodziców

RADA RODZICÓW PRZY SP NR 11 im.NA BURSZTYNOWYM SZLAKU W GDAŃSKU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Przewodnicząca – p.Onyszczuk

Zastępca Przewodniczącej – p.Ossowska

Sekretarz -p.Białkowska

Skarbnik – p.Szatanek

 

 

                              INFORMACJE O OPŁATACH

1.Składka ubezpieczeniowa dla ucznia w tym roku szkolnym wynosi 47zł (PZU).

Stawkę i firmę ubezpieczeniową wybrała  Rada Rodziców.

Składki wpłacamy do wychowawcy w terminie do końca września br.

2.Rada Rodziców  ustaliła także stawki składek na Radę Rodziców: 30zł za rok,

Jeżeli kilkoro dzieci z rodziny jest uczniami naszej szkoły ;
pierwsze dziecko 30zł,
drugie-10zł,

kolejne dzieci są zwolnione z opłaty.

Przypominamy, że fundusze z tytułu Rady Rodziców przeznaczane są wyłącznie na Państwa dzieci, m.in. nagrody do szkolnych konkursów, nagrody książkowe na koniec roku dla uczniów wyróżniających się, dyplomy,zabawa karnawałowa, festyn i inne.

Składkę wpłacamy na konto.

3.Składka na ksero – 5zł /na semestr od dziecka, płatne u wychowawcy.