Konkurs historyczny

Konkurs historyczny na 100-lecie niepodległości dla klas IV – VIII

Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby, które rozwiążą zadania i wrzucą do urny w bibliotece szkolnej.

Konkurs składa się z trzech rund. Pytania będą pojawiały się w każdym kolejnym tygodniu począwszy od obecnego.

Pytania będą wisiały przed biblioteką szkolną oraz znajdą się na stronie internetowej szkoły.

Wygrywają osoby, które będą miały najwięcej punktów zdobytych we wszystkich rundach łącznie.

Polskie drogi do wolności – Runda III (Polska 1795-1918)

Termin rozwiązania zadań trzeciej rundy od 29 października do 5 listopada

 1. W którym rozbiorze Polski Gdańsk został zagarnięty przez Prusy?
 2. Które z miast polskich były wolnymi miastami w XIX wieku i pod czyje panowanie ostatecznie przeszły?
 3. Jakie wyższe szkoły powstały z inicjatywy władz Królestwa Kongresowego?
 4. Przeciwko czemu protestował Michał Drzymała?
 5. Skąd wzięła się nazwa „noc paskiewiczowska”?
 6. Kto był twórcą Legionów Polskich we Włoszech?
 7. Co zawierał XIII punkt Orędzia Prezydenta Stanów Zjednoczonych Thomasa Woodrowa Wilsona?
 8. Dlaczego armia generała Józefa Hallera nazywana była „Błękitną Armią”?
 9. Czyj przyjazd dał impuls do wybuchu powstania w Wielkopolsce w 1918?
 10. Według postanowień traktatu wersalskiego o przynależności których obszarów miały zdecydować plebiscyty?

Polskie drogi do wolności – Runda II (Polska Jagiellonów)

Termin rozwiązania zadań drugiej rundy od 22 do 26 października

 1. Dlaczego król Władysław Jagiełło opóźniał rozpoczęcie starcia w bitwie pod Grunwaldem?
 2. Trzech Jagiellonów było królami krajów na południe od Polski. Wymień kraje i odpowiednich do tych krajów władców z dynastii jagiellońskiej.
 3. Skąd pochodzi przydomek Władysława Warneńczyka?
 4. Podaj nazwę bitwy w której flota gdańska pokonała Krzyżaków podczas wojny trzynastoletniej.
 5. W wyniku jakiego wydarzenia Pomorze Gdańskie po 158 latach wróciło do Polski?
 6. Ile pokoleń Jagiellonów panowało na tronie polskim?
 7. Skąd wzięło się przysłowie „Za króla Olbrachta wyginęła szlachta”?
 8. Kto jest autorem powiedzenia: „A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”.
 9. Z jakiej dynastii pochodziła królowa polski zwana matką królów?
 10. Jakie ziemie zostały włączone do Królestwa Polskiego postanowieniami unii lubelskiej?

Polskie drogi do wolności – Runda I (Polska Piastów)

Termin rozwiązania zadań pierwszej rundy od 15 do 19 października

 1. Jakiego sąsiadującego z Polską kraju księciem był Bolesław Chrobry?
 1. W jakim dokumencie znajduje się najstarszy opis granic Polski?
 1. Jaka bitwa położyła kres planom niemieckiego margrabiego Hodona, aby opanować Pomorze Zachodnie?
 1. Co symbolizowała włócznia świętego Maurycego?
 1. Co wchodzi w skład insygniów królewskich?
 1. Komu udzielił pomocy cesarz niemiecki Henryk V w wojnie domowej w Polsce w XII wieku?
 1. Z czym jest związana nazwa jednej z dzielnic Wrocławia – Psie Pole?
 1. Jak nazywała się dynastia która sprawowała władze na Pomorzu Gdańskim podczas rozbicia dzielnicowego?
 1. Co się stało z insygniami koronacyjnymi piastowskich królów Polski?
 1. Gdzie i w którym roku urodził się ostatni przedstawiciel dynastii Piastów?