Konkursy

 KONKURS WIEDZY

O STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI

 TYDZIEŃ PIERWSZY

1.Z jakimi państwami graniczą Stany Zjednoczone. Wymień również oceany, które otaczają USA (który ocean, z której strony)

2.Opisz flagę Stanów Zjednoczonych.

3.Jak nazywa się stolica Stanów Zjednoczonych?

4.Jak nazywa się obecny prezydent i kto jest szefem rządu?

5.Kto był pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych?

6.Kto opracował tekst Deklaracji Niepodległości?

7.Co zawierała Deklaracja Niepodległości i kiedy została ogłoszona?

8.Ilu było prezydentów Stanów Zjednoczonych?

9.Co to takiego „Mayflower”?

10.Kiedy i dlaczego po raz pierwszy obchodzono Święto Dziękczynienia?

TYDZIEŃ DRUGI

         1.Z ilu stanów złożone są Stany Zjednoczone?Wymień przynajmniej 10 stanów.

         2.Który stan jest największy, a który najmniejszy?

         3.W który stanie mieszka najwięcej ludzi, a w którym najmniej?

         4.Kto pierwszy z Europy dotarł do Ameryki (około1002r)?

         5.Kto stanowił rdzenną ludność kontynentu?

         6.Kiedy Krzysztof Kolumb dotarł do wybrzeży Ameryki?

         7.Wymień nazwiska dwóch Polaków, którzy są amerykańskimi bohaterami narodowymi.

         8.Jak nazywa się generał (Polak), który uratował życie Waszyngtonowi?

         9.Podaj nazwiska czterech prezydentów, wyrzeźbionych w skale (Mount Rushmore), kto jest twórcą tego pomnika?

         10.Jak nazywa się Polak, który jest twórcą Pomnika Szalonego Konia.        Komu poświęcono ten pomnik?

TYDZIEŃ TRZECI

                 1.Kto zaczął produkcję „dżinsów”,kiedy i dlaczego?

                2.Kim byli traperzy?

                3.Co oznacza nazwa Biały Dom?

                4.Kto i kiedy w Ameryce opatentował telegraf?

                5.Podaj nazwę najstarszej amerykańskiej uczelni.

                6.Co to jest Wall Street?

                7.Jaka jest liczba ludności USA? (z 2012 roku)

                8.Ile dolarów można zarobić za godzinę pracy? (z 2009roku)

                9.Co wydarzyło się 11 września 2001 roku?

                10.Kiedy obchodzony jest Dzień Niepodległości?

 

Magdalena Bogdańska-Sikora

Marzanna Domańska