Regulamin przyznawania szkolnej odznaki „Srebrna i Złota Tarcza”

Wyróżnienie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 jest przyznawane uchwałą Rady Pedagogicznej:
•     na wniosek dyrektora szkoły,
•     wychowawcy,
•     innego zatrudnionego w szkole nauczyciela
na zakończenie I etapu edukacyjnego, czyli w klasie III i na zakończenie II etapu edukacyjnego, czyli w klasie VIII.

tarczasr_2                    SREBRNA TARCZA

Srebrną Tarczę otrzymuje uczeń, który w ciągu I etapu kształcenia:

1. był koleżeński, jego zachowanie było wysoko ocenione przez zespół klasowy,
2. zawsze wyróżniał się kulturalnym zachowaniem w stosunku do osób dorosłych,
3. miał bardzo dobrą lub wyróżniającą ocenę opisową,
4. zajmował I, II lub III miejsce w konkursach szkolnych,
5. brał udział w konkursach międzyszkolnych,
6. aktywnie uczestniczył w życiu klasy,
7. wywiązywał się z powierzonych obowiązków.

tarczazl_2                              ZŁOTA TARCZA

Złotą Tarczę może otrzymać uczeń klasy VIII, który spełnia następujące warunki:

1.     uzyskał Srebrną Tarczę,
2.     ma średnią ocen 4,75 ( bez dostatecznych),
3.     z zachowania ma ocenę wzorową,
4.     wyróżnia się kulturą osobistą,
5.     jest koleżeński i wysoko oceniany przez zespół klasowy,
6.     uzyskał punktowane miejsca w konkursach, olimpiadach lub zawodach sportowych,
7.     aktywnie pracuje na rzecz szkoły lub klasy,
8.     rozwija swoje zainteresowania w różnych formach zajęć pozalekcyjnych.

UWAGA! Jeżeli uczeń nie otrzymał Srebrnej Tarczy na zakończenie I etapu kształcenia, a spełnił wyżej opisane  warunki, zamiast odznaczenia Złota Tarcza otrzymuje wyróżnienie Srebrna Tarcza na koniec II etapu edukacyjnego.