Samorząd uczniowski

 Samorząd uczniowski stanowią wszyscy uczniowie naszej Szkoły. W klasach uczniowie wybierają samorządy klasowe składające się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Przewodniczący samorządów klasowych klas od IV do VIII i ich zastępcy wybierają spośród siebie Przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza Samorządu Szkolnego. Podczas wyborów ustala się sekcje działające w Samorządzie i wybiera przewodniczących sekcji. Przewodniczący sekcji dobierają sobie kolegów do pracy.

Opiekę nad Samorządem Szkolnym pełnią pani Jagoda Formella-Kaszubowska i pani Katarzyna Kubach-Pryczkowska