Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski stanowią wszyscy uczniowie naszej Szkoły. W klasach uczniowie wybierają samorządy klasowe składające się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Przewodniczący samorządów klasowych klas od IV do VI i ich zastępcy wybierają spośród siebie Przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza Samorządu Szkolnego. Podczas wyborów ustala się sekcje działające w Samorządzie i wybiera przewodniczących sekcji. Przewodniczący sekcji dobierają sobie kolegów do pracy.

Opiekę nad Samorządem Szkolnym pełni Pani Izabela Filipiak.

Dni kolorowe

w roku szkolnym 2017/2018

29 września

27 października

24 listopada

15 grudnia

26 stycznia

23 lutego

30 marca

27 kwietnia

25 maja

15 czerwca