Koła zainteresowań

Koła zainteresowań * w roku szkolnym 2015/2016:

KLASY I-III
 KLASY IV- VI
Nauka pływania Koło historyczne
Koło literackie Koło polonistyczne
Koło matematyczne Koło matematyczne
Koło „Mały Omnibus| Koło języka angielskiego
Koło „Główka pracuje” Koło plastyczne
Koło sportowe Koło komputerowe
Koło turystyczne Koło techniczne
Koło teatralne Eucharystyczny Ruch Młodych
Czytanie na dywanie  Koło dramowe
Zajęcia plastyczne  Koło muzyczne
Koło muzyczne  Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
                                                                               Koło Młody bibliotekarz

Koło „Savoir vivre”

KLASY I – VI

Żeglarstwo

*Koła zainteresowań mogą ulec zmianie.Ponadto w każdej klasie odbywają się zajęcia zespołu wyrównawczego lub praca indywidualna nauczyciela z uczniem mającym trudności w nauce oraz pomoc w odrabianiu prac domowych.