Terapia pedagogiczna

W roku szkolnym 2016/2017 terapią pedagogiczną objęte są dzieci z klas I-III.
Nauczyciele-terapeuci prowadzą zajęcia według ustalonego planu dla poszczególnych poziomów nauczania.