Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze w roku szkolnym 2016/2017 prowadzone są:

  • w nauczaniu zintegrowanym klasy I-III
  • z języka polskiego w klasach V-VI
  • z matematyki w klasach V-VI
  • z języka angielskiego w klasach IV