Zajęcia logopedyczne

W roku szkolnym  2016/2017 zajęcia prowadzi mgr Emilia Dudek.

 Pomocą logopedyczną objęte są dzieci z klas 0-2.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku wg ustalonego planu.