Jak opisać przelew za obiady-WAŻNA INFORMACJA

Wpłaty za obiady należy dokonywać z góry do 10 każdego miesiąca wyłącznie na rachunek bankowy

BANK PKO S.A 64 1240 1268 1111 0010 3839 0288

W tytule przelewu należy podać okres, za który jest wpłata, obowiązkowo imię i nazwisko dziecka korzystającego z obiadów oraz aktualną klasę do której uczęszcza dziecko.

np.:

tytuł przelewu                                                                               wpłacający

obiady listopad, Anna Nowak klasa 6c                            Krzysztof Nowak