Opłaty

Z dniem 1 września 2016 r. zostaje wprowadzona zmiana sposobu płatności za obiady.
 NIE BĘDZIE MOŻLIWE DOKONYWANIE WPŁAT  GOTÓWKĄ.
Wpłaty za obiady należy dokonywać z góry do 10 każdego miesiąca  wyłącznie przelewem na konto bankowe szkoły:
BANK PKO S.A 64 1240 1268 1111 0010 3839 0288
w przypadku odpisów należy wysokość wpłaty uzgodnić z Panią Intendentką;liczy się dzień wpływu środków na konto.
W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie naliczane będą ustawowe odsetki, a dziecko nie otrzyma obiadu.

Koszt jednego obiadu wynosi 3,50 zł.
Nieobecność dziecka na obiedzie w szkole musi być zgłoszona przez rodzica/opiekuna osobiście lub telefonicznie pod nr (58 307-30-61) najpóźniej do godz. 9.00 w dniu pierwszej nieobecności dziecka. Jeżeli dziecko wyjeżdża na wycieczkę szkolną nieobecność należy zgłosić co najmniej  3 dni wcześniej.
Odliczenia dokonuje się  przy płatności w następnym miesiącu
Obiad może spożywać tylko osoba zapisana na obiady.
Rezygnacji z żywienia dziecka może dokonać pisemnie tylko rodzic/opiekun  po rozliczeniu dotychczasowego żywienia dziecka.

 Poniżej podajemy wykaz placówek Banku PEKAO S.A. świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska, w których można dokonać płatności za obiady   bez opłat  i prowizji.
• 
Oddział w Gdańsku ul. Garncarska 23    80-894 Gdańsk dni robocze: 08:00-18:00
w soboty nieczynne 58-323-21-09
• Oddział w Gdańsku ul. Cieszyńskiego 36    80-809 Gdańsk dni robocze:08:00-18:00
w soboty nieczynne 58-323-27-60
• Oddział w Gdańsku ul. Grunwaldzka 92/98  80-244 Gdańsk dni robocze:08:00-18:00
w soboty nieczynne 58-341-46-45
• Oddział w Gdańsku ul. Balcerskiego 14d   80-299 Gdańsk dni robocze pn-śr 08:30-16:00 czw-pt 11:00-18:30 w soboty nieczynne
• Oddział w Gdańsku ul. Ogarna 116      80-826 Gdańsk dni robocze: 09:00-17:00
w soboty nieczynne 58-323-14-50
• Oddział w Gdańsku ul. Dmowskiego 6/2     80-243 Gdańsk dni robocze : 09:30- 17:00 w soboty nieczynne 58-341-57-18
• Oddział w Gdańsku ul. Uphagena 27   80-237 Gdańsk dni robocze : 09:30- 17:00
w soboty nieczynne 58-340-16-00
• Oddział w Gdańsku ul. Rakoczego 17   80-288 Gdańsk dni robocze : pon-sr 09:30-17:00 czw-pt 10:30-18:00 w soboty nieczynne 58-520-96-40
• Oddział w Gdańsku ul. Kołobrzeska 43   80-391 Gdańsk dni robocze : 08:00-18:00
w soboty 09:00-14:00    58-511-27-26
• Oddział w Gdańsku ul. Stary Rynek Oliwski 16    80-321 Gdańsk dni robocze: 09:00-17:00 w soboty nieczynne 58-554-83-68
• Oddział w Gdańsku ul. Hynka 6  80-465 Gdańsk dni robocze: 09:15-16:30 w soboty nieczynne 58-511-12-81
• Oddział w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 15   80- 557 Gdańsk dni robocze : 09:00-16:30 w soboty nieczynne 58-343-98-06
Ponadto wpłat bez opłat i prowizji  można dokonywać w lokalizacji Urzędu Miejskiego ul. 3 Maja 9 oraz w kasach dochodowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku
 Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 1 przy ul. Partyzantów 74
• Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 2 przy ul.  Milskiego 1
• Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 8/12
• Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 4 przy ul.Wilanowskiej 2
Zespoły Obsługi mieszkańców są czynne w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gdańsku.