STOŁÓWKA INFORMUJE-STYCZEŃ 2018

STOŁÓWKA SZKOLNA INFORMUJE

W styczniu do zapłaty

19 dni x 3,50zł = 66,50zł

UWAGA

PŁATNOŚCI DOKONUJEMY TYLKO PRZELEWEM DO

1O KAŻDEGO MIESIĄCA!!! ( liczy się data wpływu na konto)

Osoby, które miały nadpłatę, niedopłatę lub odpisy proszę o kontakt tel. (058 307-09-80) lub osobiście w celu dokonania prawidłowej wpłaty.