STOŁÓWKA INFORMUJE-LUTY 2019

STOŁÓWKA INFORMUJE

W lutym do zapłaty 10 dni x 4,00zł = 40,00zł

UWAGA

PŁATNOŚCI DOKONUJEMY TYLKO PRZELEWEM DO

1O KAŻDEGO MIESIĄCA!!!

( liczy się data wpływu na konto)

Osoby, które miały nadpłatę, niedopłatę lub odpisy proszę o kontakt tel. (058 307-09-80) lub osobiście w celu dokonania prawidłowej wpłaty.