Uroczystości świetlicowe

 

W roku szkolnym 2017/2018 uroczyście obchodzono Dzień Chłopaka, Andrzejki, Mikołajki i Dzień Kobiet. W dniach tych składaliśmy życzenia, wspólnie bawiliśmy się oraz spożywaliśmy słodki poczęstunek.

Na koniec roku szkolnego pożegnaliśmy cztery dziewczynki – Julię Juszko z klasy 3D, Nataszę Rucką i Lenę Derdzikowską z 3C oraz Maję Derdzikowską z klasy 1B. Wręczyliśmy uczennicom pamiątkowe dyplomy ze zdjęciem grupy oraz książki z dedykacją.