Konkurs świetlicowy – „Plusy – minusy”

Jak każdego roku dzieci uczęszczające do świetlicy brały udział w konkursie „Plusy, minusy”.

W konkursie tym oceniano zaangażowanie i aktywność dzieci  podczas zajęć wychowawczo-dydaktycznych, umiejętność współdziałania i wzajemnej pomocy, wykazywanie się własną inicjatywą, przestrzeganie regulaminu świetlicy oraz kulturę osobistą . Wyróżnieni uczniowie otrzymywali nagrody rzeczowe w postaci: zabawek, gier planszowych, książek oraz przyborów szkolnych.

Nagrody otrzymali:

 • wrzesień:
  • Agata Wysocka – gr. „02”
  • Lena Muszka – kl. 1B
  • Małgorzata Makowska – kl. 2A
  • Malwina Kurkowska – kl. 3C
 • październik:
  • Nadia Romanowska – gr. „01”
  • Natasza Korecka – kl. 2A
  • Zuzanna Knut – kl. 3B
  • Julia Juszko – kl. 3D
 • listopad:
  • Tomasz Filipowicz – kl. 1B
  • Kamiński Kacper – kl. 2A
  • Julia Pulajew – kl. 2B
  • Natasza Rucka – kl. 3C

Organizatorzy: wychowawcy świetlicy