Rozkład dnia

6.30 – 8.00         Dzień dobry – dowolne zajęcia według indywidualnych potrzeb dzieci

8.00 – 8.15         Śniadanie

8.15 – 9.00         Rozmowy (zajęcia wychowawczo-dydaktyczne według planu pracy świetlicy)/Zabawy w kręgu

9.00 – 10.00       Działalność artystyczna/Gry stolikowe

10.00 – 11.30     Gry i zabawy w kącikach zainteresowań

11.30 – 11.50     Obiad

11.50 – 13.00     Poobiedni wypoczynek

13.00 – 14.00     Swobodne zabawy w sali/Praca domowa/Wyjście na dwór

14.00 – 15.00     Zajęcia indywidualne według potrzeb dzieci

15.00 – 15.45     Rozmowy (zajęcia wychowawczo-dydaktyczne według planu pracy świetlicy)/Zabawy w kręgu/Czytanie

15.45 – 17.00     Czas zabawy

Uwaga!

Zajęcia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb i ilości dzieci.